Steeds frisse zetels, tapijten,stores, …  dankzij 30 jaar Safeclean ervaring ‘on the field’     en dit dikwijls bij top klanten in gans België!Partnership is essentieel in het DFI concept,

zowel met de interieur winkel

(die de DFI dienstverlening aan zijn klanten voorstelt)

als met de DFI Do-partners

(die de werken uitvoeren)

maar ook met U als klant die ons DFI project kan ondersteunen met opbouwende kritiek en mondelinge reclame…

DFI streeft naar tevreden klanten, partners en leveranciers om samen een

unieke kennis verder uit te bouwen en vooral te bewaren voor de toekomst.
DFI-do partnersNaam: Frank De VosDFI bevestigd dat bovenvermelde persoon een opleiding volgde voor


het veilig en efficiënt reinigen van alle interieur bekledingen.

Ervaringsniveau DFI- do partner:
            Type 1  > 10 jaar


          

            Type 2  > 5 jaar

          

          

            Type 3  > 2 jaar


  

            Type 4  < 2 jaar