screens


DFI-do partnersNaam: Frank De VosDFI bevestigd dat bovenvermeldepersoon een opleiding volgde voorhet veilig en efficiënt reinigen van alleinterieur bekledingen.

Ervaringsniveau DFI- do partner:
            Type 1  > 10 jaar


          

            Type 2  > 5 jaar

          

          

            Type 3  > 2 jaar


  

            Type 4  < 2 jaar