screens



Partnership is essentieel in het DFI concept,

zowel met de interieur winkel

(die de DFI dienstverlening aan zijn klanten voorstelt)

als met de DFI Do-partners

(die de werken uitvoeren)

maar ook met U als klant die ons DFI project kan ondersteunen met opbouwende kritiek en mondelinge reclame…

DFI streeft naar tevreden klanten, partners en leveranciers om samen een

unieke kennis verder uit te bouwen en vooral te bewaren voor de toekomst.